Anjara biriky : Iriko tsy hijaly ny "TENY GASIKO"

Nampidirin'i tsikisariaka | 31 Mar, 2008
TENY GASIKO 

Ny azy indrainy eran-tany
Mba hahery na aiza na aiza
Toy ireny tsy mba misy
Izany teny gasy izany
Tsy ahoako anefa izany
Fa ho hiraiko, ankalazaiko
Ny tenindrazako lalaiko
Ho andrianiko hatrany 

Na lazainy hoe tenim-barotra
Sy tapakila ahafahany
Mitety izao tontolo izao
Ilay teny hafahafa
Tsy dia sarotra
Fa haiko
Ny teny gasiko tsy ariako
Andrandraiko satria tiako 

Io no efa nibadako
Nianarako niteny
Teny ampy nihantako
Tamin'i Dada sy i Neny
Mbola afaka aho nandrato
Ireny fahaizako ireny
Tenim-pahatanorako
Hafa indrindra samy teny 

Ny teny gasiko
Teny mamiko 
03.04.01 


Izaho, hoy aho, dia mpandala ny teny malagasy. Tsy hanome tsiny ahy angamba ianareo raha manamafy sy manindra ilay hoe "gasy" aho satria efa tena voizina izy io amin'izao. Asongadina tanteraka mantsy ankehitriny ny "vita gasy". Tsy ilay entana fotsiny fa ny fiteny azy mihitsy.

Mba ampitaiko àry izay mba hitako :
Tanindrazantsika fa tsy Tanindrazan-tsika satria tokony hitovy daholo ny fanoratana ny tovana amin'io, tanindrazako mitambatra toy ny amin'ny tanindrazanao sy ny tanindrazany.

Amin'ny tovana -ina sy -ana. Somary manahirana fa rehefa milaza anarana dia -ana no ampiasaina fa rehefa enti-milaza izy dia -ina. Tsy miankina amin'ny tsipelin'ilay fototeny velively izy io.
Ohatra : Fampahafantarana (anarana) - Ampahafantarina (Enti-milaza)
Ho tanterahina ny lanonana. Samy miezaka amin'ny fanatanterahana azy ny rehetra.

Fanoratana fa tsy fanoratra toy ny amin'ny hoe fambolena fa tsy famboly.
Penina fanoratana - fanoratako
(f-an-(s)orat(r)a-ana- fa tsy hoe fanoratro, - famboleko, fambolentsika... Ny fototeny no mandray avy hatrany hoe soratro, soratrao..., volinao, volinareo Izany hoe amin'ny fitaovana no ampiasaina iretsy voalohany tsaoka fanoratana. Fa ilay faharoa dia any amin'ny fomba : fomba fanoratra, fomba famboly...

Ny andro amin'ny teny malagasy : Sabotsy fa tsy Asabotsy (ao anaty Rakibolana Malagasy)
Ny volana amin'ny teny malagasy : Aprily fa tsy Avrily. Ireo volana ireo manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny Desambra dia avy amin'ny teny English (January, February....), noho izany dia avy amin'ny april ilay izy fa tsy avril ka ho lasa avrily izany.


Mba hezahina ny mampiasa teny malagasy madio tsy misy fangarony fa manjary toy ieny mihinana VARY BE AKOTRY ireny e ! Aleo miato kely aloha mitady izay tokony ho teny malagasy mahalaza izay tiana hotenenina na soratana ka rehefa afa-po vao mampiasa teny hafa ka tokony hatao anaty farango sosona " " ny teny vahiny nampiasaina. Ny mpihaino na mpamaky dia tokony hanampy ilay mpiteny/mpanoratra raha toa malalaka ny sehatra mba hifandrimbonana ny asa dia ho tratra ny tanjona rehefa iraisana ny ezaka. 

Izay aloha ny anio fa amin'ny manaraka indray. Ampatsiahivina hatrany fa TAONA IRAISAM-PIRENENA HO AN'NY TENY ITY 2008 ITY ka andao hasoavina ny TENINTSIKA dia ny MALAGASY izany.