Amin'ny firy ary izao ?

Nampidirin'i tsikisariaka | 27 Feb, 2008

Vanim-potoanan'ny rivo-doza toy izao ary nitovitovy tamin'ny nafitsok'i Ivan iny ilay izy. Tamin'ny taona 2004 no niseho ny tantara.
Avy be ny orana. Nifofofofo mafy mihitsy ny rivotra ary efa nampilazaina mialoha rahateo moa ny teto Iarivo fa loza mihatra ny anjarany. Tsy nisy niasa sy nianatra tamin'izany fotoana izany. Tsy tsaroako hoe nandritra ny roa sa telo andro izy izay. Tapaka ny herin'aratra. Rehefa avy niteniteny ny radio dia tapaka koa na dia efa nividy pile aza aho andefasana ilay radio kely. Nony avy nisakafo sy niresadresaka teo izahay dia nohidiana ny trano ary dia natory. Dia resin-tory koa aho rehefa avy nampatory ny ankizy. Tena natory. [Ingahirainy tamin'io namita asa tany amin'ny faritany]

Nony afaka ora efatra tany ho any (angamba) dia tafafoha aho. Tony ny any ivelany. Tsy re intsony ny ora-mijojo. Nangingina koa ny rivotra izay nampandihy ny tafo sy ny hazo rehetra tany rehetra tany. Nojereko ireto ankizy... tena mbola anaty nofy. Somambisamby ny tara-pahazavana tazako eo anelanelan-kazon'ny varavaran-kely. Nijery famataranandro aho... "Amin'ny firy ary izao?" - Amin'ny 5ora sy 30mn ny tamin'ilay famataranandro kely fanao an-tànana. Nokapokapohako ilay izy fa hoy aho an'eritreritro "maty indray ity, shhhh". Dia lasa aho nijery ilay famataranandro be tao amin'ny efitrano ilany... "@ 5.30", "shhhh, maty daholo ny famataranandro..., fa naninona ary ?" (tratry ny cyclone hatrato koa ?)...

Tsy tadidiko raha nandrehitra radio aho na tsia....

Tapaka ny hevitro fa handeha hivoaka ny trano aho. Ohatry ny hoe handeha hanontany "lera" ? Tsy lera mantsy no tena notadiaviko fa hoe ....... "MARAINA SA HARIVA ARY IZAO ?". Nanao mafana tsara aho dia nohidiko tsara avy any ivelany ny trano dia lasa aho.

Diniho tsara fa rehefa ratsy ny andro, tsy ampy ny hazavana voajanahary ka hila hitovitovy mihitsy ny amin'ny 5.30 am sy 5.30 pm - Ny tao an-tsaiko dia manisa olona eny an-dalam-be ka raha vao bebe ny olona mandehandeha sy hoe raha misimisy ny mpivarotra mivoha amin'io fotoana io dia hariva ny andro. Ny mifanohitra amin'izay dia maraina izany. Ny tranonay moa midina ambaratonga faharoa miohatra amin'ny arabe. Niakatra ny totohabato izay aho ka rehefa vitako ny ambaratonga ambany misy ny tanananay dia efa tazana ny trano ery am-pitan'ny arabe... sekoly roa (ny voalohany an'ny fanjakana, ny faharoa an'ny tsy miankina) rava tafo no mitsena ny maso. Izany no tena hoe sola ! Ny hazo taminy aza nitsingidina tety ambany koa. Nandeha tao an-dohako tao daholo ny "Andriamanitro ô..." sns. Mbola nisy ihany kay ny rivotra tany ivelany tany. Soa ihany fa nanao akanjo maro sy matevina aho raha tsy izany dia zakan'ny rivotra tokoa. Olona iray no hany mba nifanena tamiko tao anaty totohatra.

Nony tonga teo amin'ny arabe aho dia variana fa voaravaky ny vato, tapa-kazo ary vangongom-pasika ny làlana. Zara raha nisy fiara nandalo. Olona nandeha an-tongotra roa na telo ihany koa no tazako teny. "MARAINA SA HARIVA ARY IZAO ?" Mbola tsy nivaly ilay fanontaniana.

Niampita aho ary mbola mitsofoka lalan-kely indray vao tonga any amin'ny ivon-tanàna misy ireo tsena sy ahitana olona betsaka. Indreny tokoa fa nitombo isa ny olona tazako na dia tsy betsaka aza. Samy mifonofono amin'ny akanjo mafana avokoa. Misaron-doha toa ahy koa...  Eny am-pita no misy ireo mpivarotra enta-madinika isan-karazany.... Mandrehitra labozia daholo ry zareo.... "AMIN'NY FIRY ARY IZAO?"... tsy sahy nanontany aho satria tsy izay loatra no tiako ho fantatra. Ny olona tsy betsaka ohatry ny isanandro... amin'izaho rehefa miantsena hariva. Ary ny maraina ? F'angaha moa izaho mpivoaka maraina be ? Dia tsy haiko izany !

Hany heriko dia nandany fotoana kely mihitsy aloha aho hijereko ny fizotry ny andro na miha-mazava na miha-maizina. Nividividy vatsy aho... (labozia, afokasoka, tsaramaso, paty zôna, biski......). Ny nahagaga koa dia tsy nahita olom-pantatra nifanatsafana aho. Soa ihany koa e ! naleoko izaho ihany no mahita ny marina ho ahy.

Nony ela ny ela dia..... HARIVA NY ANDRO ! nihamaizina tsinona. Nandeha nody malaky aho sao dia tena ho maizina tokoa ny ao an-tohatra ka ny olon-dratsy indray no hifanenàna tao. Sady sao mifoha koa ny ankizy ka ho gaga tsy hahita ahy ao. 

Nivaly ihany ny fanontaniako, ningonongonona tany an-tsaiko tany aho fa hay tamin'ny 5.30 pm ilay izy. Nony tao an-trano aho, mbola natory izy ireo. Nojereko avokoa ireo famatarandro nolazaiko teny ambony fa nihodina tsara...

Hay izaho mihitsy no tratry ny tamberin'andro. Rehefa avy eo mantsy vao tena hatory sy hanonofy ao anatin'ny alina.

Nandalo ny rivo-DOZA !!!

Nampidirin'i tsikisariaka | 20 Feb, 2008
Manjombona ny andro aty, misidina any an-doha any ny aingam-panahy fa tsy ampy ny fotoana handrafetana azy an-tsoratra e ! tsy maninona fa tsy very ireny fa tahiry anaty.
Nisy an'ilay cyclone IVAN mantsy eto dago izay nikiry tsy nety nivoaka fa mananihany nanimba zavatra sy misetra ny ain'ny gasy fotsiny. Aiza ve ka natao hivoaka ny Talata fa naleony nanoratra U, nitamberina dia nanao ny ataony mandrak'alininy dia tao Ihorombe tao no miziriziry omaly maraina. Ny RDB nilaza hoe tombanana hivoaka ny tolakandro hoy ny météo, hono, kanjo nony nijery TV alina dia kay nivoaka tamin’ny 11.30 maraina ity izy. Efa hatry ny Alatsinainy no tsy nianatra ny mpianatra, Talata ihany koa. Alarobia vao nandeha ka rafitra ihany ny “contrôle” efa niomanan'ireo ankizy atrehina tamin’ny Alatsinainy.
Lasa tokoa IVAN (jereo ny blaogin’ny FOKO fa misy sary ao). Fa ikala HONDO izay efa teo teo aloha no nisampotina tonga manampy trotraka ny efa fahavoazana teo...
Orana mijojo. Hatsiaka mamirifiry. Ny sasalamba miandry andro maina. Tsy mba mampiasa irony fitaovana raitra aty fa manaikitra be ny herinaratry ny Jirama. Ny Jirama moa dia efa gafian'ny loza voajanahary koa ankehitriny ka na dia nohiraina aza ny delestazy mifarana dia tsy vanon-tsy ho tapaka ny jiro. Iainana daholo izany fa ho aiza moa ? Ny "mahereza" izao no foto-tsakafon'ny Gasy satria efa vonona ny hizaka izay miseho e ! Ary dia zaka ihany moa e ! 
Omaly nifanena tampoka ny mpiara-monina fa ho ao amin’ny Lehiben’ny Fokontany hono fa tra-boina mila fialofana sy fanampiana. Hoy, hono, Ingahy tompon’andraikitra : “Efa feno ka tsy hitako intsony !” Dia ny manodidina nanao hoe : “Ilazao Prezidà mba hifanaraka amin’i Mômpera dia mba ao aloha no mialoka ianareo...” Nihanahana ireto olona tra-boina satria mbola hiverina any indray ve izany ??? Tsy maintsy ka ho aiza ary ? (Tsy reko intsony ny tohiny fa dia mirary soa ho azy ireny aho...).
Fa tsy tambo isaina mantsy izy ireny ankehitriny... Be loatra ny orana, ny trano tsizarizary tsy nahatohitra ny hotsaka dia nirodana... Taty akaikinay, tsy nisy tototra fa any ambadika any dia misy foana ny tena loza izay mihatra aman’aina.
Ny sary nasehon’ny TV alina koa tena mampalahelo e ! ohatra iray ny fahatapahan’ny lalana any Alarobia Vohiposa izay tototry ny rano ny tetezana. Ny RN rehetra moa dia niharam-pahavoazana daholo e ! fa io iray io no tena tapaka.
Izay no ainga vitako fa mahaontsa loatra ka tsy afaka hikalo angamba aho ka !
Omeko ireo namako mpiantsa ny sehatra ary e !

Ny fahiniko ve ? Ary ny anao ?

Nampidirin'i tsikisariaka | 7 Feb, 2008

 

Hisentoako ny fahiniko
Ka angamba tsy hotsiniko
Raha zaraiko eto androany
Izany vetsom-poko izany

???????????????????????

 

 

2008 : Samia ho sambatra tokoa e !

Nampidirin'i tsikisariaka | 4 Jan, 2008

Tonga ihany aho !Cool

Nihodinkodina nizaha
Niherikerika nijery
Lany andro nampitaha
Nivezivezy saika very

Nandefa lavitra ny saina
Naminany ampitso koa
Naniry ho to izay ilaina
Sy izay heverina ho soa

Dia tonga ihany aho nandrafitra
Tononkalo sy ny vetsoko
Hirariako soa mba ho finaritra
Antsika izay mandalo eto

Ho tahian'ny Avo haharitra ela
Halavirin-dratsy, hambinin-tsoa
Ny sotasota anie ho tavela
Samia ho sambatra tokoa

T. 04.01.08Smile
KRISMASY

Nampidirin'i tsikisariaka | 19 Des, 2007

Tonga tokoa ny Krismasy 2007. Smile

Ny ahy moa na inona na inona tranga mandalo amiko sy ny manodidina ahy dia manan-danja foana ny isanandro (pour que chaque jour compte hoy i Jack izay, tao amin'ny Titanic). Dia variana ny mpiara-miasa amiko fa ny ahy vao nitsidika ny Desambra dia efa nipetraka ny hazo krismasikeliko voaravaka jiro eo ambony biraoko fa sady fahafinaretana ho ahy ilay izy no fizarako izany hafaliana izany amin'ny rehetra. Dia mitsiky izay mandalo sy mahita e !  

Fa tsaroako fony mbola kely, tena hafa mihitsy izany hiatrika Krismasy izany teo anatrehan'i Papa sy i Mama. Somokotra ery mijery boky hangalana didin'akanjo sy endriky ny lamba. Fa indray mandeha izay... natao ny safidy. Nony injay anefa nandeha nanandrana ilay akanjo dia somary diso fanantenana fa tsy nitovy tamin'ilay tao anaty boky ! Hay moa ny didiny no nalain-tahaka zato isan-jato (chasuble moa izy izay !) fa ilay lokony tsy nitovy satria.... tsy maintsy fotsy ny akanjonay mpanao "arbre de Noël". Indrisy.... Fa tsy naninona loatra aloha satria hiatrika fety dia faly ihany.   

Ny an'ilay zandrinay indray dia resaka kiraro. Mijery, dia misafidy dia mividy. Rehefa tonga tany an-trano dia sahirana izy fa nanaikitra ilay izy, somary misy "talon" rahateo... Kay hono naninona ? Natahotra ny tsy hahazo dia nekena fotsiny ! K'angaha azo nanaovana intsony ilay kiraro ...fa efa votsitra ilay tongotra kely ny tontolo andron'ny 25 Desambra tamin'izany ? Ntsôôô...  

Na izany aza dia zava-dehibe taminay ankizy ny hoe MAHAZO tamin'izany. Ary ankehitriny... izaho sy ny ankiziko ?

Efa mahay mamaritra ny ankizy ankehitriny :

- Izaho tsy hividiananareo akanjo fa omeo ny vola hijereko azy (samy manana ny lamaodiny tokoa ary tsy iankinana amin'ny lehibe ny safidy an ! Eny fa na dia maharaka tsara aza ny lehibe !!!)

- Izaho tsy hanao palitao izany an ! (jerena anefa ireo jeune garçon, mahafatifaty ery manao izany. Mafana ny andro ka tsy terena koa aloha izy ireo e ! rehefa mba velon-drirana ny pataloha - Mijidina ny lobaka - Asiana fehitenda kely - Mangirana ny kiraro - Salama ny hogo dia... faly i Neny ary mirana i Dada)

- Ny ahy, hoy ilay faravavy (8 taona), kiraro talon sy akanjo midoroboka ohatry ny an'ny ankizy rehetra (Safidy tena mifanaraka amin'ny an'ny olon-dehibe, izy koa mbola azo tarihina tsara. Efa azony ny azy ka tsy andriny ery izany ahatongavan'ny Krismasy izany)  

Fa ry zareo ireo tsy mba nanao "arbre de Noël", tsy nety nanao, izahay koa tsy nanery ! Ny hazo krismasy ao an-trano anefa dia tsy neken-drizareo raha tsy eo daholo ireo olona kely sy biby ho an'ny tranon'omby.

Izany aloha no vetsovetson'i Neny amin'izao mialoha Krismasy izao. Ny zava-dehibe dia hoe hafa raha samy andro ny Krismasy fa sady andron'ny tsiaro masina no andron'ny fety ifaliana koa. Mazava ho azy fa ezaka imasoana ny fanavahana ny andron'ny 25 Desambra amin'ny fitafiana, amin'ny fihetsika, amin'ny fanahy sy ny fivavahana, amin'ny sakafo, amin'ny fety sy ny sisa e !  Tsy hadino ny manatitra solombodiakoho ho an'i Papa sy Mama fa mitangorona any daholo rahateo izahay rehetra rehefa fety be toy izany.

Samy hahatratra izany avokoa anie isika. Samia ravoravo e ! Cool
«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Manaraka»